Đề thi: Bài trắc nghiệm phỏng vấn dành cho các nhân viên marketing/quảng cáo (Đề 1)

Thời gian: 10:00

Thông tin đề thi:

  • Mô tả: Làm sao để có buổi phỏng vấn hiệu quả luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các ứng viên. Bài trắc nghiệm sau sẽ giúp bạn có được sự chuẩn bị tốt hơn cũng như tự tin hơn trước khi bước vào buổi phỏng vấn thực sự.
  • Tổng số câu hỏi: 6
  • Thời gian làm bài: 10 phút


Chú ý:
  • Nhấn vào nút 'Nộp bài' để gửi câu trả lời của bạn.
  • Bài làm của bạn sẽ được gửi tự động nếu như hết thời gian làm bài.
  • Không refresh (làm mới) trang.